เอกสารนำเสนอ และ เว็บแคสต์

2Q/20 Analyst Meeting Presentation
2Q/20 Analyst Meeting Presentation
1Q/20 Analyst Meeting Presentation