นักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมนักลงทุน

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม
ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
4.50
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.04 | 0.90%
ปรับปรุงเมื่อ :

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด PDF ดูออนไลน์
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563
1Q/20 Analyst Meeting Presentation

Investor kit

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ค้นหาเพิ่มเติม

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม