รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 284,882,500 14.24%
2 น.ส. รัตนา มาลีนนท์ 187,672,420 9.38%
3 น.ส. อัมพร มาลีนนท์ 136,113,500 6.81%
4 น.ส. นิภา มาลีนนท์ 136,113,300 6.81%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 112,011,758 5.60%
6 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 97,338,300 4.87%
7 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 70,660,900 3.53%
8 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
9 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
10 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 47,433,900 2.37%
11 นาย ประชุม มาลีนนท์ 40,000,000 2.00%
12 นาย ณัฐพล จุฬางกูร 37,176,600 1.86%
13 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 30,522,667 1.53%
14 สำนักงานประกันสังคม 24,168,600 1.21%
15 นาย ทศพล มาลีนนท์ 23,515,000 1.18%
16 น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์ 23,515,000 1.18%
17 นาย ณพธีร์ มาลีนนท์ 23,515,000 1.18%
18 น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์ 23,515,000 1.18%
19 น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์ 23,515,000 1.18%
20 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์ 17,634,380 0.88%
21 น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์ 16,460,500 0.82%
22 น.ส. แอน มาลีนนท์ 16,460,500 0.82%
23 นาย สุชาติ จริยกชกร 14,333,000 0.72%
24 STATE STREET EUROPE LIMITED 11,098,751 0.55%
25 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 11,083,200 0.55%
26 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 10,702,826 0.54%
27 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 10,606,300 0.53%
28 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 10,368,100 0.52%
29 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ 10,200,000 0.51%
30 อื่นๆ 431,807,998 21.59%