ไม่ว่าคุณต้องการร่วมงานกับเราหรือว่าสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน สามารถติดต่อเราโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง

สำนักงานใหญ่

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น B1 , G , 2, 3 , 8 , 9 , 10 , 30-34
ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทรศัพท์ : +662-262-3333 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น)

โทรศัพท์ : +662-262-3772 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น)

ทีมขายโฆษณาสื่อโทรทัศน์

โทรศัพท์ : +662-262-3706 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ทีมขาย ธุรกิจดิจิตอล สื่อออนไลน์ Ch3Thailand / Mello

โทรศัพท์ : +662-683-5059 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ติดต่อด้านลิขสิทธิ์นักแสดง ขอใช้สิทธิ์ละคร รายการ เพลง การเผยแพร่ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

โทรศัพท์ : +662-022-7432 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ฝ่ายผลิตละคร นักแสดง

โทรศัพท์ : +662-262-3213 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ฝ่ายรายการทีวีและเช่าเวลาออกอากาศ

โทรศัพท์ : +662-022-7330 และ +662-022-7325 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ฝ่ายธุรกิจคอนเทนส์ต่างประเทศ (ซีรีส์ กีฬา และอื่นๆ)

โทรศัพท์ : +662-262-3252 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ฝ่ายรายการข่าว-แจ้งเบาะแส

โทรศัพท์ : +662-262-3399 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ผ่านสื่อออนไลน์ (OTT, Website, Application)
ฝ่ายธุรกิจดิจิตอล

โทรศัพท์ : +662-683-5050 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ฝ่ายการพาณิชย์

โทรศัพท์ : +662-022-7395 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ผ่านเสาอากาศ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี
ทีม Customer Service ช่อง 3

โทรศัพท์ : +66-204-3333 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ผ่านช่องทางออนไลน์ Ch3Thailand
ทีมโซเซียลมีเดีย Ch3Thailand
Facebook Inbox : Ch3Thailand
ฝ่ายการลงทุน

โทรศัพท์ : +662-262-3178 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ฝ่ายเทคโนโลยีด้านธุรกิจทีวี (Broadcasting & IT Infrastructure Technology)

โทรศัพท์ : +662-022-7335 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

ฝ่ายพันธมิตรด้านธุรกิจสื่อดิจิตอล (Digital Media Partnership – Ad, Technology etc.)

โทรศัพท์ : +662-6835050 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

โทรศัพท์ : +662-262-3333 (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.30 น)

โทรสาร : +662-262-3170

โทรศัพท์ : +662-022-7427 (จันทร์ - ศุกร์ 09.00-17.30 น.)

ฟอร์มการติดต่อ

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้