ช่อง 3 ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา

          ช่อง 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า “ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ถนนราชวิถี นำไปรีไซเคิลเป็นสื่อการเรียนการสอน บัตรคำอักษรเบรลล์ และสมุดจดบันทึกให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ช่อง 3 นำปฏิทินเก่าที่ได้รับการบริจาคจากชาวช่อง 3 ส่งมอบให้กับ คุณพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินกิจการทางการศึกษา ทั้งนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะ  

                                    

                                    

Other Corporate News