ช่อง 3 มอบเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กให้สภากาชาดไทย เพื่อรับมือภัยหนาว

           การเตรียมรับมือกับภัยหนาวเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กที่อาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ง่าย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ส่งมอบเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาวสำหรับเด็ก จำนวน 350 ตัว ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำไปมอบให้กับโรงเรียนที่สำนักงานฯ ดูแลต่อไป  

           ในการนี้ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนมอบเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาว ให้กับผู้แทนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 

             

Other Corporate News