สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 งดจัดงานครบรอบ 51 ปี

             สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอแจ้งการงดการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และยกเลิกการเข้าร่วมแสดงความยินดีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อยังคงให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอน

             ในนามของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของสถานี ฯ ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตร และ คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนสถานีฯ ตลอดมา โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะยังคงมุ่งมั่นผลิตผลงานคุณภาพ เพื่อตอบแทนผู้ชมและสังคมต่อไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะหมดไปในเร็ววัน  

                                          

Other Corporate News