กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อัญเชิญ เกียรติบัตรประทานฯ มามอบ แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พิธีกร และศิลปินดารา

        เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะอำนวยการจัดกิจกรรม ๑๕๐  ปี ชาตกาล  พระอาจารย์มั่น  ภูริฑัตโต    ได้อัญเชิญ เกียรติบัตรประทาน จาก   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  มามอบแก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  พิธีกร และศิลปินดารา  ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ  มีมติยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของประเทศไทย เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพประจำปี 2563-2564  ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น  ภูริฑัตโต เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

        เริ่มพิธีการ รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นางศรีนวล ลัภกิตโร ได้ทำการเปิดกรวยบูชาถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่หน้าพระรูป โดย มี ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ กรรมการอำนวยโครงการ เป็นผู้แทนโครงการฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต ที่ได้ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมและเผยแผ่ ในการนำหลักสมาธิเพื่อสันติภาพ     ในการดังกล่าวนั้น  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นำโดย คณะผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์  พิธีกรและศิลปินดารา  ได้ร่วมกันถวายอาจาริยบูชาและปฏิบัติภาวนา ตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต  เป็นสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการฯและปฏิบัติบูชาถวายอาจริยบูชาแด่พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต ได้อย่างดงามเป็นแบบอย่างที่ดี จึงสมควรได้รับเกียรติบัตรประทาน ที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระเมตตาประทานตราอักษรพระนาม ออป. และลายพระนาม ลงในเกียรติบัตรประทาน  โดยมอบแก่  ผู้แทน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  พิธีกร และ ศิลปินดารา  

          ภายในห้องรับเกียรติบัตรประทานนี้   ผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคนยังได้ร่วมกันน้อมรำลึก และ ถวายอาจาริยบูชา เจริญสมาธิภาวนา ตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อีกด้วย 

Other Corporate News