ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือประสบอุทุกภัยจากพายุ “โพดุล” ให้กับกองทัพอากาศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการองค์กร คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณอรรัตน์ พาประเสริฐดินทางไปมอบของจากการรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ จำนวน 2 คันรถ และถุงยังชีพ ให้กับพลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยจากพายุโพดุล ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพอากาศ

Other Corporate News