ช่อง 3 ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี กสทช.

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร ,  คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส  และ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ณ สำนักงาน กสทช.

ในการนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคณะผู้บริหารสถานีฯ ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้าง ศูนย์การแพทยศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  โดยมี พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   และคณะ  เป็นผู้รับมอบ

Other Corporate News