ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
5.25
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
- | -%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,535,300
ราคาเปิด
5.30
วันก่อนหน้า
5.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.30 / 42,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.25 / 438,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.15 - 5.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.66 - 13.90