BEC WORLD

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร
สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
6.00
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
- | -%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2561
3Q/18 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2560